Calculadora creada con CSS3 y jQuery

comentar

De la mente del diseñador web Matt Boldt ha salido esta elegante calculadora con las funciones matematicas basicas. Para su realizacion visual ha utilizado CSS3 y para la tecnica ha contado con la ya famosa libreria jQuery.
REDEANDO
2+2
ver el codigo utilizado
<div class="wrap">
<div class="cal">
 <ul class="ctrls">
  <li class="close"><a href="#"></a></li>
  <li class="min"><a href="#"></a></li>
  <li class="max"><a href="#"></a></li>
 </ul>
 <span class="title">REDEANDO</span>
 <div class="screen">2+2</div>
 <input type="hidden" class="outcome" value="2+2" />
 <ul class="buttons">
  <li><a class="clear">C</a></li>
  <li><a class="val" href="-">&plusmn;</a></li>
  <li><a class="val" href="/">&divide;</a></li>
  <li><a class="val" href="*">&times;</a></li>
  <li><a class="val" href="7">7</a></li>
  <li><a class="val" href="8">8</a></li>
  <li><a class="val" href="9">9</a></li>
  <li><a class="val" href="-">-</a></li>
  <li><a class="val" href="4">4</a></li>
  <li><a class="val" href="5">5</a></li>
  <li><a class="val" href="6">6</a></li>
  <li><a class="val" href="+">+</a></li>
  <li><a class="val" href="1">1</a></li>
  <li><a class="val" href="2">2</a></li>
  <li><a class="val" href="3">3</a></li>
  <li><a class="equal tall">=</a></li>
  <li><a class="val wide shift" href="0">0</a></li>
  <li><a class="val shift" href=".">.</a></li>
 </ul>
</div></div>

<style>
.wrap{
 width:480px;
 margin:50px auto 0;
}
.cal{
 width:480px;
 height:auto;
 padding:10px 0;
 margin: auto;
 background:#232323;
 border:#000 1px solid;
 border-radius:7px;
 -webkit-border-radius:7px;
 -moz-border-radius:7px;
 box-shadow:rgba(0,0,0,0.4) 0px 2px 5px, inset rgba(255,255,255,0.9) 0px 1px 1px -1px;
 -webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.4) 0px 2px 5px, inset rgba(255,255,255,0.9) 0px 1px 1px -1px;
 -moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.4) 0px 2px 5px, inset rgba(255,255,255,0.9) 0px 1px 1px -1px;
 background-image:-moz-linear-gradient(top, #333333, #1f1f1f);
  background-image:-webkit-linear-gradient(top, #333333, #1f1f1f);
   background-image:linear-gradient(top, #333333, #1f1f1f);
 overflow: hidden;
 text-align: center;
}
.screen{
 width:424px;
 height:93px;
 margin: 12px auto 30px;
 padding:15px 20px;
 color:#c0c0c0;
 text-align: right;
 font-size: 3em;
 letter-spacing: 3px;
 overflow:hidden;
 border:#000 1px solid;
 border-radius:7px;
 -webkit-border-radius:7px;
 -moz-border-radius:7px;
 box-shadow:inset rgba(0,0,0,1) 0px 1px 4px, inset rgba(225,225,225,0.3) 0px -2px 4px -2px;
 -webkit-box-shadow:inset rgba(0,0,0,1) 0px 1px 4px, inset rgba(225,225,225,0.3) 0px -2px 4px -2px;
 -moz-box-shadow:inset rgba(0,0,0,1) 0px 1px 4px, inset rgba(225,225,225,0.3) 0px -2px 4px -2px;
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #3e3e3e 0%, #303030 100%);
  background-image: -webkit-linear-gradient(top, #3e3e3e 0%, #303030 100%);
   background-image: linear-gradient(top, #3e3e3e 0%, #303030 100%);
 -moz-box-sizing:border-box;
 -webkit-box-sizing:border-box;
 box-sizing:border-box;
}
.title{
 font-size: 1.2em;color:transparent;
}
.buttons{
 padding:0;
 width:423px;
 margin:auto;
 overflow: hidden;
 list-style: none;
}
.buttons li{
 display:inline;
 float:left;
 padding:0px;
 margin-right:13px;
 margin-bottom:10px;
}
.buttons li:nth-child(4n){
 margin-right:0;
}
.buttons a{
 display:block;
 width:95px;
 height:68px;
 padding:18px 0 12px;
 color:#c0c0c0 !important;
 font-family: "Myriad Pro", Arial, sans-serif;
 font-size:1.6em;
 font-weight: 500;
 letter-spacing: -2px;
 background-color:#2f2f2f;
 border: #000 1px solid;
 border-radius:5px;
 -webkit-border-radius:5px;
 -moz-border-radius:5px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 text-shadow:#000 0px -1px 0px;
 box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, inset rgba(0,0,0,0.2) 0px -2px 2px;
 -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, inset rgba(0,0,0,0.2) 0px -2px 2px;
 -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, inset rgba(0,0,0,0.2) 0px -2px 2px;
 background-image:-moz-linear-gradient(top, #363636 0%, #313234 40%, #2f2f2f 100%);
  background-image:-webkit-linear-gradient(top, #363636 0%, #313234 40%, #2f2f2f 100%);
   background-image:linear-gradient(top, #363636 0%, #313234 40%, #2f2f2f 100%);
 -moz-box-sizing:border-box;
 -webkit-box-sizing:border-box;
 box-sizing:border-box;
 cursor: pointer;
}
.buttons a:active{
 box-shadow: inset rgba(0,0,0,0.5) 0px 2px 8px;
 background-image:-moz-linear-gradient(top, #2f2f2f 0%, #363636 100%);
  background-image:-webkit-linear-gradient(top, #2f2f2f 0%, #363636 100%);
   background-image:linear-gradient(top, #2f2f2f 0%, #363636 100%);
}
.tall{height:151px !important;}
.wide{width:205px !important;}
.shift{margin-top:-78px;}


.ctrls{
 list-style: none;
 margin:5px 0 0 20px;
 padding:0;
 position: absolute;
}
.ctrls li{
 float:left;
 display:inline;
}
.ctrls li a{
 display: block;
 width:18px;
 height:18px;
 margin-right:10px;
 border-radius:100%;
 box-shadow:rgba(255,255,255,0.3) 0px 0px 1px, inset rgba(0,0,0,1) 0px 1px 2px 1px;
 background-image: -moz-radial-gradient( 9px -4px, #FFF 0px, #fff 2px, rgba(255,255,255,0) 4px), -moz-linear-gradient(bottom, rgba(255,255,255,0.5) 0%, rgba(255,255,255,0) 100%);
 background-image: -webkit-radial-gradient( 9px -4px, #FFF 0px, #fff 2px, rgba(255,255,255,0) 4px), -webkit-linear-gradient(bottom, rgba(255,255,255,0.5) 0%, rgba(255,255,255,0) 100%);
 background-image: radial-gradient( 9px -4px, #FFF 0px, #fff 2px, rgba(255,255,255,0) 4px), linear-gradient(bottom, rgba(255,255,255,0.5) 0%, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.close a{
 background-color:#f32c31;

}
.min a{background-color:#f7bf67;}
.max a{background-color:#89cb5a;}
.h1{
 text-align: center;
 color:#fff;
 font-weight: 400;
 font-size: 4em;
 line-height: 0;
 margin-top:80px;
 margin-bottom:-60px;
 text-shadow:#000 0px -1px 0px;
}

</style>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script><script>
$(function(){

 $(".val").click(function(e){
  e.preventDefault();
  var a = $(this).attr("href");
  $(".screen").append(a);
  $(".outcome").val($(".outcome").val() + a);
 
 });
 $(".equal").click(function(){
  $(".outcome").val(eval($(".outcome").val()));
  $(".screen").html(eval($(".outcome").val()));
 });
 $(".clear").click(function(){
  $(".outcome").val("");
  $(".screen").html("");
 });
 $(".min").click(function(){
  $(".cal").stop().animate({
   width: "0px", height: "0px", marginLeft: "700px", marginTop: "1000px"
  }, 500);
  setTimeout(function(){$(".cal").css("display", "none")}, 600);
 });
 $(".close").click(function(){
  $(".cal").css("display", "none");
 })
})

</script>